z pasją tworzymy dla Ciebie bloga. na codzień realizujemy inteligentne domy fdtech.pl

NFOŚiGW dofinansowuje domy energooszczędne

24 Paź
2012/10/24

Dobra wiadomość dla wszystkich budujących domy! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bierze udział w programie Unii Europejskiej dofinansowującej budownictwo energooszczędne. Pula wynosi 300 mln zł, a środki pozwolą na realizację 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań. Program przewidziany jest na lata 2013-2018. Czy masz szansę na dodatkowe pieniądze? Czytaj dalej!

Dlaczego?

Unia Europejska wydała dyrektywę zobowiązującą państwa członkowskie do realizacji założeń budownictwa energooszczędnego. Oznacza to tyle, że do końca 2020 r. wszystkie nowo powstające budynki w całej Wspólnocie, w tym w Polsce, mają wykazywać po zakończeniu inwestycji „niemal zerowe zużycie energii”.

Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. – możemy przeczytać na stronie NFOŚu.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (w tym spółdzielni mieszkaniowej). Wsparcie pieniężne może dostać każdy, kto zawrze umowę o kredyt dofinansowany przez NFOŚ przed ukończeniem realizacji inwestycji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie ma na celu spłatę części kredytu bankowego zaciągniętego na budowę lub zakup domu, czy mieszkania. Z racji tego, że wydajność energetyczną budynku można potwierdzić dopiero po zakończeniu budowy, suma dotacji wpłacana będzie na konto kredytowe dopiero po zakończeniu realizacji.

Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągania kredytu. Sam NFOŚ przyznaje, że tak jest dla niego wygodniej. Nie posiada on własnych oddziałów regionalnych i nie posiada możliwości kadrowych do przyjmowania oraz weryfikowania tysięcy wniosków i dokumentów. Dzięki współpracy z bankami, to one przejmą całą pracę nad dokumentacją, a program ogarnie cały kraj. NFOŚ broni się też argumentem, że ponad 80% inwestycji tego typu w Polsce realizowana jest na kredyt.

Dla tych, którzy kredytu zaciągać nie muszą, pocieszające jest to, że jego wysokość ma przekraczać jedynie sumę dofinansowania. Oznacza to, że kredyt nie musi pokrywać całej inwestycji.

Wysokość dofinansowania

Kwota jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania może wynieść maksymalnie: 50 tys zł, jeśli budujemy dom pasywny, lub 30 tys zł, jeśli ma być to dom energooszczędny.

Na stronie NFOŚu czytamy:
Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania zostaną opublikowane w najbliższych miesiącach.

Dlaczego warto skorzystać?

Przede wszystkim nasz budynek będzie energooszczędny, co wiąże się z niższymi opłatami eksploatacyjnymi. Ponadto zyskujemy środki na spłatę części kredytu oraz otrzymujemy certyfikat domu energooszczędnego, a tym samym podnosimy wartość inwestycji.

Więcej o dofinansowaniu: www.nfosigw.gov.pl

Tags: , , , , ,
© Copyright - Dom Inteligentny Blog - Wordpress Theme by Kriesi.at