Inteligentny Klucz – konkurs dla integratorów

21 cze
2013/06/21

Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie najbardziej spektakularnych, pomysłowych i efektywnych rozwiązań inteligentnych. Szczególna uwaga zwracana będzie na systemy kompleksowe, złożone z wielu mniejszych instalacji. Nagradzani w konkursie są integratorzy / wykonawcy poszczególnych projektów w dwóch kategoriach. Pierwsza dotyczy budynku użyteczności publicznej, natomiast druga rezydencji prywatnej. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2013 roku.

Co będą oceniać

Ocenie poddane będą (za www.inteligentnyklucz.pl):

 • jakość wykonanych prac
 • osiągnięta funkcjonalność systemów
 • stopień integracji systemów
 • koszty realizacji zadania
 • estetyka wykonania w odniesieniu do architektury budynku
 • zastosowane rozwiązania i systemy
 • nietypowe rozwiązania integratorskie
 • spełnienie zakładanych celów realizacji
 • ocena Użytkownika / Właściciela budynku

Co otrzymasz za nadesłanie wniosku

Jak podają na swojej stronie organizatorzy konkursu, zgłoszone projekty i ich realizatorzy zyskują:

 • prestiż w środowisku inwestorów i użytkowników
 • referencję autorytetów i ekspertów branżowych
 • promocję wśród aktywnych uczestników branży
 • miejsce w bazie najlepszych i najbardziej innowacyjnych budynków zintegrowanych
 • promocję na stronie internetowej konkursu
 • promocję w mediach będących patronami medialnymi wydarzenia
 • promocję podczas multikonferencji 1st World Multi-Conference on INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES & MULTIMEDIA MANAGEMENT, IBTMM 2013
 • promocję w trakcie uroczystego ogłoszenia wyników podczas IBTMM 2013

Co możesz wygrać

Z nadesłanych wniosków komisja wybierze 10 najlepszych, które zakwalifikowane zostaną do konkursu właściwego. To z nich dopiero zostaną wyłonieni 3 laureaci dla każdej z kategorii. Wszyscy zakwalifikowani zdobędą:

 • ogłoszenie na konferencji prasowej IBTMM
 • publikację w materiałach konferencyjnych
 • stosowne certyfikaty
 • prezentację podczas specjalnej sesji pelnarnej w trakcie konferencji IBTMM
 • prezentację na platformach multimedialnych i w mediach patronujących konferencji.

Kilka kruczków – warto przeczytać!

Wiele ciekawych informacji na temat konkursu możemy znaleźć w regulaminie.

Do konkursu zgłosić można jedynie realizacje wykonane i oddane do użytku w okresie: od 31 marca 2010 do 31 marca 2013 (pkt. 7.). Właściciel lub użytkownik budynku musi wyrazić zgodę na zgłoszenie obiektu do konkursu (pkt. 9). Gdy chodzi o budynek użyteczności publicznej – wykonana będzie jego wizja lokalna. W przypadku rezydencji – kontakt z właścicielem (pkt. 7).

Najciekawszy jest jednak punkt 10. Zakwalifikowanie wniosku do grona laureatów będzie skutkowało wniesieniem opłaty konkursowej w wysokości 4 500 zł netto. Z czego wynika, że żeby wygrać konkurs, nagrodę trzeba sobie częściowo opłacić.

Ponadto firma Locus organizująca zmagania, nabywa praw do publikowania, reprodukowania i robienia wszelkich innych rzeczy z nadesłanymi przez integratora zdjęciami, bez gwarancji umieszczania na nich wykonawcy projektu (pkt. 13) oraz zwalnia się od odpowiedzialności prawnej i cywilnej wynikłej z wszelkich konsekwencji prawnych i cywilnych oraz z finansowych wynikłych z uczestnictwa integratora w konkursie oraz użytkowania nadesłanych materiałów.

W związku z tym, jeśli ktoś wykryje błędy w instalacji przez nas nadesłanej, albo właściciel budynku nagle będzie miał zastrzeżenia odnośnie eksploatowania materiałów zw. z jego domem, wszystko spadnie na głowę wykonawcy.

Problemem może być też udostępnianie założeń dotyczących systemów bezpieczeństwa. Wątpliwe, aby jakikolwiek zarządca budynku się na to zgodził.

Są to słabe strony konkursu, które mogą niektórych automatyków skutecznie zniechęcić do wzięcia w nim udziału.

 

źródło:
www.inteligentnyklucz.pl

© Copyright - Dom Inteligentny Blog - Wordpress Theme by Kriesi.at